Popuna poreznih prijava građana

Ovim putem obavještavamo sve porezne obaveznike, rezidente Federacije BiH, da vršimo obračun i prijavu poreza na dohodak fizičkih lica na osnovu priložene dokumentacije, po cijeni od 10,00 KM po osobi. U cijenu su uračunati obrazci prijave poreza na dohodak, kopiranje te dostava porezne prijave u nadležnu ispostavu porezne uprave. Ujedno napominjemo godišnju prijavu dužni ste podnijeti Poreznoj upravi FBIH ukoliko ste u toku godine (poreznom periodu) ostvarili sljedeće dohodke: 

- oporezive  dohodke iz više izvora;

- dohodak na osnovu nesamostalne djelatnosti istovremeno iz dva ili više izvora; 

- dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrt, trgovina, poljoprivreda, šumarstvo i slično);

- dohodak od iznajmljivanja iovine;

- dohodak od vremenski ograničenog ustupanja prava; 

- dohodak direktno iz inostranstva;

- dohodak ostvaren u stranoj državi ili u drugom entitetu ili Brčko Distriktu; 

 

Također, prijavu ste dućni podnijeti i u slučajevima kada: 

- rezidentu postaje ili prestaje svojstvo poreznog obaveznika; 

- rezident u toku kalendarske godine postane nerezident ili obratno; 

- u slučaju otuđenja, odnosno prodaje, ili likvidacije samostalne djelatnosti; 

- u slučaju prelaska na paušalno utvršivanje poreza; 

- ukoliko se utvrdi da je iskorišteno više odbitaka nego što je po poreskoj kartici oogućeno.