Zatezne kamate u poreznom bilansu

Pitanje:

Uključuju li se zatezne kamate u porezno nepriznate rashode (redni broj 10. porezne bilance „novčane kazne“), odnosno uvećavaju li poreznu osnovicu poreza na dobit?

Odgovor: 

U rednom broju 10. porezne bilanse unose se iznosi novčanih kazni koja izriču tijela ovlaštena za vođenje prekršajnog postupka (sud, porezna i carinska uprava i dr.) i one imaju tretman porezno nepriznatih rashoda. Zatezne kamate za neblagovremeno izmirenje obveza, iako su jedna vrsta kazne, ne predstavljaju novčanu kaznu po kojoj bi se trebala izvršiti korekcija u poreznoj bilanci u smislu uvećanja porezne osnovice poreza na dobit. Zatezne kamate, po bilo kojoj osnovi, evidentiraju se u sklopu konta 669 - Ostali financijski rashodi i predstavljaju porezno priznat rashod u cijelosti.