Download

Napomena: Zakoni su u pdf formatu i za pregled istih potrebno je posjedovati pdf preglednik 

Zakoni

Zakon o penziono invalidskom osiguranju (prečišćen tekst)

Zakon o porezu na dohodak

Zakonu o porezu na dobit

Zakon o stranim ulaganjima

Zakon o zastiti potrosaca

Zakon o obrtu

Zakon o platnim transakcijama

Zakon o akcizama

Zakon o carisnkoj politici

Zakon o doprinosima (preciscen tekst)

Zakon o PDV-u

Zakon o trgovini

Zakon o zaštiti dobara

Zakon o radu

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o turističkoj djelatnosti

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o koncesijama

Zakon o fiskalnim sistemima

Pravilnici

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Pravilnik o formiranju cijena

Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u

Izmjene pravilnika o PDV-u 

Izmjene pravilnika o PDV-u (2)

Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak

Pravilnik o primjeni zakona o akcizama

Pravilnik o minimalno tehničkoj opremljenosti trgovine

Izmjena pravilnika o minimalno tehničkoj opremljenosti trgovine

Ostali dokumenti

Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV

Obračun PDV-a u građevinarstvu

Klasifikacija djelatnosti

Sporaum o stabilizaciji i pridruživanju

Zahtjev za izdavanje porezne kartice

Ugovor o knjigovodstvenim uslugama

Odluka o oslobađanju uvoznih dadžbina na opremu od strane stranog lica

Primjer odluke o popisu sredstava i obaveza sa 31.12.2010 godine