Cjenovnik

Cijena usluga zavisi od vrste knjigovodstvenih i dodatnih usluga, veličini prometa, broju zaposlenih i obima posla klijenta. Na osnovu toga cijena je stvar dogovora, nakon čega se zaključuje ugovor o vršenju knjigovodstvenih usluga.

Shodno tome, specificirano za Vašu djelatnost cijenu usluga saznajte na upit putem našeg kontakt formulara.