Naslovnica
O nama
Usluge
Savjetovanje
Partneri
Cijenovnik
Download
Gdje smo!
Pitanja
Kontakt
Blic Vijesti iz Cool-a

Jedinstveni sistem registracije poreznih obaveznika

 

Opširnije...
 
Najčitanije vijesti
Tko je Online
Statistika
Posjetitelja: 407081
Advertisement
Za obrt i samostalna zanimanja Ispis E-mail
Knjigovodstvene usluge
ustroj i vođenje temeljnih poslovnih knjiga sukladno Zakonu o računovodstvu / Zakonu o porezu na dohodak

ustroj i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i poreznih evidencija i to: knjiga blagajne, knjige UFA i IFA, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno knjigovodstvo, salda-konti dobavljača i kupaca, robno knjigovodstvo, analitika plaća zaposlenih

obračun amortizacije i druge potrebne obračune i radnje za izradu financijskih izvještaja i izvještaja Državnom uredu za statistiku u propisanim rokovima

obračun i pripreme za realizaciju propisanih akontacija doprinosa, članarina i sličnih davanja u propisanim rokovima

Usluge obračuna plaća, troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl., te obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja

obračun plaća:
obračun plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću
naknada, refundacija naknada i ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada
izrada isplatne liste i naloga za doznake u korist računa djelatnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
otvaranje i redovito vođenje porezne kartice za svakog djelatnika, te po proteku godine predavanje svakom djelatniku za kojeg se vodi obračun plaća
popunjavanje ID obrasca za Poreznu upravu


obračun dnevnica, terenskog dodatka, troškova prijevoza i sl. prema nalozima poduzetnika

obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa, naknada članovima upravnih / nadzornih odbora – prema nalozima poduzetnika

Usluge vođenja poreznih evidencija, poreznih prijava i poslovno savjetovanje
priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak

Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dohodak, te posebne poreze

sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom poduzetnika pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje izvršitelj pruža poduzetniku temeljem ovog ugovora, kao i stručno savjetovanje pri izradi pravnih lijekova, dopunskih izvještaja, podnesaka i slično
 
« Prethodna   Sljedeća »