Naslovnica
O nama
Usluge
Savjetovanje
Partneri
Cijenovnik
Download
Gdje smo!
Pitanja
Kontakt
Blic Vijesti iz Cool-a

Jedinstveni sistem registracije poreznih obaveznika

 

Opširnije...
 
Najčitanije vijesti
Tko je Online
Statistika
Posjetitelja: 394476
Advertisement
Za poduzeća Ispis E-mail
ImageKnjigovodstvene usluge
Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa

Ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije

Druge knjigovodstvene usluge: izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi

Druge računovodstvene usluge
Obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija

Cjeloviti obračuni plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja

ImageObračun amortizacije

Druge potrebne pripreme za izradu temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih izvještaja Financijskoj agenciji

Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa, dobiti i gubitaka, novčanog toka (cash-flow) i bilješki uz financijske izvještaje

Izrada obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika

Cjeloviti obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava

Sastavljanje ugovora o radu novouposlenog i prijava na PIO i ZZO

Polozi pazara i izlazak na teren

Izrada M-4 obrazca za utvrđivanje staža

Poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava
Savjetovanje poduzetnika u vezi poreznih pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima

Priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava – za porez na dodanu vrijednost, posebne poreze, porez na dohodak, porez na dobit

Sudjelovanje u zastupanju poduzetnika pred nadležnim organima Ministarstva financija BIH i kantona, pomoć pri izradi prigovora i potrebnih obrazloženja, dopunskih izvještaja i slično

Posebni plansko-analitički poslovi
Sastavljanje mjesečnog obračuna rezultata poslovanja prema zajednički utvrđenoj metodologiji, koji će prije njen primjene verificirati poduzetnik i računovodstveni servis

Izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i Financijsku agenciju

Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu
 
 
« Prethodna   Sljedeća »